BrobySportsSkydeKlub

Information

NB: Er der ingen skytter kl. 19. lukker banen ned.

Opdateret 5-9-2022
Arbejdsdage på skydebanen!!  
Skydebanen er under udvikling - Vi har brug for nogle hænder til at hjælpe med det 1. projekt; etablering af vand og toilet på skydebanen. Forskellige opgaver venter hvor alle kan være med i kortere eller længere tid som det passer ind i ens kalender. 
Følgende datoer kan foreløbig komme i spil: 10. / 11. sept. 17. - 18. sept. og 24. - 25. sept. Hvis du har spørgsmål og/eller tid og lyst til at være med på arbejdsholdet som laver forbedringer på banen så send en e-mail til: formand@bssk.dk  eller send en sms/ring til 93 50 41 46

Opdateret 10-4-2022
Skydning for nye riffelskytter d. 14. april er aflyst pga. for få tilmeldte. Banen er lukket torsdag d. 14. april.
Opdateret: 30-03-2022
Første skydedag i år er torsdag d. 7. april kl. 17:00 - 20:00.
    
Skærtorsdag d. 14. april er banen lukket for alm. skydning, men nye riffelskytter kan den dag gennemføre det obligatoriske riffelskydeforløb som er forudsætning for at gå til riffelprøve. 
Det er nødvendigt med tilmelding og dagen starter fra kl. 13:00 og slutter senest kl. 17:00. Se under fanen Riffelprøve for tlf. nr. til enten Poul Erik eller Steffen for tilmelding. Opdateret: 25-01-2022

Generalforsamling for BrobySportsSkydeKlub afholdes d. 3. marts kl. 19:30 i klubhuset ved skydebanen. Der vil som vanlig blive serveret kaffe/øl/vand og lidt brød/kage.

Husk forslag som ønskes på dagsordenen skal være fremsendt senest d. 17. feb. til bestyrelsen. Dagsorden i følge vedtægter.

Mvh Bestyrelsen

                                                    Opdateret: 27-02-2022 

Bemærk: Der er ekstraordinær generalforsamling for skydebanen, altså der hvor vi (BSSK) lejer os ind for at skyde, den 29. marts starter kl. 19:00 og vi har tale- og stemmeret på denne generalforsamling. Alle medlemme af BSSK er velkomne. Dagsorden vedr. opdatering af og godkendelse af vedtægter - disse kan fremsendes hvis ønskes.


Skydebanen er åben, hver torsdag fra kl. 17:00 i peiroden april til og med september. 

Vær opmærksom på gældende restriktioner. Følg myndighedernes anvisning samt anvisninger slået op ved og i klubhuset og brug håndsprit ofte, som er tilgængeligt flere steder på skydebanen. Borde m.m. på standpladserne kan af-sprittes inden ny skytte kommer til - sprit er til rådighed.   Opdateret: 19-01-2022
Generalforsamling:

Normalt skal denne afholdes i følge vores vedtægter inden udgangen af marts måned og varsles 4 uger før dato for afholdelse. Hvis der kommer nye restriktioner som besværliggør at afholde generalforsamlingen flyttes denne til en dato, hvor det er muligt / åben for deltagelse af alle med adgang til generalforsamlingen.


Opdateret d. 9-2-2021

Det obligatoriske skydeforløb inden riffelprøven
Vi tilbyder også træning til riffelprøve efter de nye regler om et obligatorisk skydeforløb sammen med en riffelinstruktør. 
Se under fanen "Riffelprøve" i menuen til venstre.

Opdateret d. 9-2-2021
Corona:
Vi følger selvfølgelig de opdaterede anvisninger fra myndighederne og henstiller til opmærksomhed på anvisninger og begrænsninger opslået på banen mht. antal personer i lokaler/rum, samt at det KUN er banekommandører som må anvende de kikkerter på stativer bag skydepladserne for markering på skiverne.
Der kan blive ventetid uden for huset ved mange fremmødte. Husk at holde afstand og brug fremsat håndsprit samt forstøver med sprit for desinfektion af borde, stole m.m.

Håndsprit er sat frem ved indgang samt i alle rum.


Bankforbindelse - RISE Flemløse Sparekasse.

Vores MobilePay nummer er: 15075 og vores konto nummer er: 0847-0000700649Når du kommer for at skyde,

HUSK ALTID: Ingen skydning uden medbragt jagttegn & våbentilladelse samt betaling før aktivitet.


MobilePay til nr.: 15075