BrobySports SkydeKlub

BrobySportsSkydeKlub

MobilePay til nr.: 15075

Bankforbindelse - RISE Flemløse Sparekasse.

Vores MobilePay nummer er: 15075 og vores konto nummer er: 0847-0000700649

NB: Er der ingen skytter kl. 19. lukker banen ned.

Den 6. juli vil der være grillpølser og en gang at drikke som afslutning af første halvår, og vi har derefter lukket med 3 ugers sommerferie.


Vi starter igen efter sommerferien d. 3. august kl. 17:00.

Og der er som altid kaffe og snak ab libitum i opholdsrummet.

God sommer og sommerferie - knæk og bræk.

Vi mangler stadig hjælp!!!

Har du lyst og tid til at hjælpe os?

Så mangler vi en kasserer og gerne 1 til 2 personer som har lyst til at sidde ved kassen og tage i mod nye skytter.

Der er altid kaffe på kanden og hyggelig snak i opholdsrummet.

Kontakt gerne formanden via email eller på mobil nr.: 93507146

Når du kommer for at skyde og håndterer/flytter riflen:

Uden for foderal SKAL riflen være med åben lås eller fjernet bundstykke - og selvfølgelig uden magasin med ammunition

Piben/løbet/mundingen SKAL pege op/lodret .

HUSK ALTID: Ingen skydning uden medbragt jagttegn & våbentilladelse samt betaling før aktivitet.

Det er vedtaget at det koster kr.: 125,- pr gang/dag man kommer og skyder. Efter 4 gange er man fuld medlem og kan resten af sæsonen skyde "gratis" 

Alternativt koster det kr.: 400,- første gang man møder - så er man fuldt medlem. Se i øvrigt menuen til venstre under fanen Priser

Det er vedtaget ved lov at der kun må anvendes blyfri ammunition fra næste år til al jagt og regulering.

Vi vil foreslå at købe forskelligt blyfri ammunition til den riffel du vil anvende til jagt og regulering i - forskellige fabrikater, projektiler, vægte m.m. i den kaliber som anvendes. Der kan være meget store forskelle i træf og stabilitet af kuglen pga. anden vægt og hastighed. Det varierer meget fra riffel til riffel. Derfor test allerede i år så det ikke bliver til panik næste år hvor loven gældende. Spørg din lokale forhandler om de kan levere/sælge test ammunitions sæt - få patroner af hver type kugle m.m.

Det obligatoriske skydeforløb inden riffelprøven


Vi tilbyder også træning til riffelprøve efter de nye regler om et obligatorisk skydeforløb sammen med en riffelinstruktør. Se under fanen "Riffelprøve" i menuen til venstre.

Opdateret 20-3-2023

Generalforsamling for selve skydebanen d. 18. april 2023 kl. 19:00  


Opdateret 19-2-2023

Generalforsamling d. 16. marts 2023 kl. 19:00  

Der er generalforsamling med dagsorden i følge vedtægter.

Der vil være en forslag til vedtægtsændringer. Disse kan rekvireres ved at sende en mail til formand@bssk.dk


NETSVINDEL/Phishing-mails:                               24-2-2023

Bemærk: Jeg har lige (23-2-2023) oplevet at få sendt en mail fra "mig selv" til kasserens email adresse - og da jeg ville svare på den ser det ud som at den bliver sent tilbage til "mig" igen. Men det er andre domæner der ligger bag. Svindlerne forsøgte at få en overførsel. Bemærk vores forening beder ALDRIG om at I skal overføre eller betale på andre måder end som I plejer og som er angivet på siden her.

(Det er meldt til politiet som identitetstyveri. mvh formand Steffen M. Sørensen)

Generalforsamling for BrobySportsSkydeKlub afholdes d. 3. marts kl. 19:30 i klubhuset ved skydebanen. Der vil som vanlig blive serveret kaffe/øl/vand og lidt brød/kage.

Husk forslag som ønskes på dagsordenen skal være fremsendt senest d. 17. feb. til bestyrelsen. Dagsorden i følge vedtægter.

Mvh Bestyrelsen

                                                    Opdateret: 27-02-2022 

Bemærk: Der er ekstraordinær generalforsamling for skydebanen, altså der hvor vi (BSSK) lejer os ind for at skyde, den 29. marts starter kl. 19:00 og vi har tale- og stemmeret på denne generalforsamling. Alle medlemme af BSSK er velkomne. Dagsorden vedr. opdatering af og godkendelse af vedtægter - disse kan fremsendes hvis ønskes.