BrobySportsSkydeKlub

Det er her jægerne træner


Banen åbner  kl. 17:00 på skydedage

Se fanebladet: Banevagter.HUSK jagttegn & våbentilladelse

når du kommer for at skyde