Standardside

Dagsorden for:

Generalforsamling i BSSK d. 3. marts 2022 for sæson 2021

Kl. 19:30 i klubhuset – Søndervej 75, 5672 Broby

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse.
 4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag og eventuelle investeringer for det kommende år og herunder fastsættelse af kontingent.
 5. Behandling af indkomne forslag. (Ingen forslag indsendt)
 6. Valg af formand. (Steffen M. Sørensen er på valg – modtager genvalg)
 7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.
  • Ib Møller er på valg – modtager genvalg
  • Peter S. Nielsen er ikke på valg,
  • Poul Erik Nielsen er ikke på valg
  • Tobias B. Sørensen er ikke på valg.
 8. Valg af to suppleanter til bestyrelsen. 
 9. Valg af revisor og revisor suppleant
 10. Eventuelt.